Welkom....

Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk (SOGN) is een organisatie die gevestigd is in Elst. De Stichting bestaat uit een groep actieve en enthousiaste vrijwilligers die zorgt voor behoud en versterking van een rijke natuur en aantrekkelijke landschappen in onze gemeente.

Het onderhoud van het landschap vindt vooral plaats vanaf begin november t/m maart. SOGN werkt vooral in de plaatsen Elst en Driel. In deze periode zijn we bijna elke zaterdagochtend bij particulieren wilgen aan het knotten of hoogstamfruitbomen aan het snoeien.
Hierbij werken we samen met “St. Knotwilg en Natuurontwikkeling Uiterwaarden” in Randwijk/Heteren. De ene zaterdag werken we vooral bij particulieren in Elst/Driel, de andere zaterdag in de uiterwaarden van Randwijk/Heteren.

Het Bremertonbos en het Oostermeintbos tussen Elst en Driel zijn twee van onze voorbeeldprojecten. In deze voorheen zeer drassige ruilverkavelingbosjes van Staatsbosbeheer, met tamelijk eentonige begroeiing, zorgen we voor een grotere variatie in het groen en hebben we de toegankelijkheid voor wandelaars sterk verbeterd.
In 2003 hebben wij in het Bremertonbos paden aangelegd en een poel laten graven. In 2010 hebben wij in het Oostermeintbos een fruitbomencirkel en een poel aangelegd. Het onderhoud van de paden en poelen wordt deels door onze vrijwilligers verricht. Ook zijn er op ons initiatief, samen met andere partijen, wandelroutes in de omgeving van deze twee bosjes aangelegd.

 

Voedselbos
In 2016 is de SOGN beheerder geworden van een nieuw aangelegd voedselbos: “De Parkse Gaard” in Park Lingezegen, deelgebied De Park.
We zijn vanaf het maken van het ontwerp hierbij betrokken. Naast beheer willen we aandacht besteden aan voorlichting voor deze nieuwe manier van voedselteelt.
Een voedselbos is een gepland bos waarin een functionerend, natuurlijk systeem groeit dat, als de gewassen groot genoeg zijn, voedsel levert zonder dat er onophoudelijke, intensieve bewerking plaats vindt. Er staat (of er komt binnenkort te staan) een heel rijke verscheidenheid aan fruit- en notenbomen, bessenstruiken, eetbare bloemen, kruipende en klimmende planten. Ze leveren eetbare vruchten, noten, zaden, wortels, scheuten en bladeren.
Kernbegrippen zijn duurzaamheid, gezonde bodem, gezond voedsel en bovendien nieuwe natuur. Binnen De Parkse Gaard werken ook vrijwilligers van buiten de SOGN mee. Zie: www.deparksegaard.nl  

 

Verder
-  In samenwerking met Steenuilenoverleg Nederland (STONE) plaatsten wij nestkasten voor steenuilen. Zie ook website SteenuilenOverlegNederland (STONE): www.steenuil.nl
-  Enkele vrijwilligers geven voorlichting over vleermuizen. Zij zijn opgeleid op het gebied van vleermuizen die overdag in gebouwen en huizen soms overlast veroorzaken. Zij geven u graag advies in geval van overlast of als u een vleermuis binnenshuis aantreft of wilt weten wat u kunt doen met een vleermuis die ziek of gewond is. Zie ook website Vleermuiswerkgroep Gelderland (VleGel) www.vlegel.org en www.vleermuis.net          
-  Adviseert de SOGN gevraagd en ongevraagd de gemeente Overbetuwe over ecologische, de natuur betreffende, onderwerpen.
-  Organiseren we voor publiek openbare (peren/appel-)plukdagen.
-  Werken we samen met Staatsbosbeheer in o.a. twee ruilverkavelingsbosjes.
-  Begeleiden we maatschappelijke stagiaires (MAS) uit het Voortgezet Onderwijs.

 

Werkdagen
We werken meestal op de zaterdagochtend van 9:30u tot 13:00u. De werkochtenden voor het nieuwe knot- en snoeiseizoen staan elk jaar, vanaf eind oktober, in de “Agenda” op onze website www.overbetuwegroennatuurlijk.nl.
Alle hulp is welkom. Ervaring is niet nodig, wel zin om de handen uit de mouwen te steken. Help mee natuur en landschap te onderhouden!

Vrijwilligerswerk in het landschap is leuk, nuttig en ook nog eens gezond!

 

Inkomsten
De inkomsten van de stichting zijn afkomstig van sponsoring, subsidies in verband met onderhoud van het landschap, donaties van particulieren en vrijwillige bijdragen voor het knotten/snoeien in het buitengebied.


Samenstelling bestuur Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk:
– Leo Starink, Vogelzang 16, 6662VW Elst (voorzitter)
– Vacature (secretaris)
– Wim v.Middelaar, Laan v.d. 17e september 6, 6846ML Arnhem, (penningmeester)
– Elieke Ophoff, Vogelzang 16, 6662VW Elst
–  Margreet Jellema, Platenmakersstraat 81, 6661HL Elst  (contactpersoon voedselbos De Parkse Gaard)
– Vacature, bestuurslid

Als onze doelstellingen en activiteiten u aanspreken, kunt u zich aanmelden als vrijwilliger of u kunt ons steunen met een donatie (zie contact).

 

 

De landelijke Natuurwerkdag is een jaarlijks terugkerende happening voor jong en oud op de eerste zaterdag van november. Voor velen is dat een kennismaking met natuurwerk. De SOGN zorgt op die dag voor de begeleiding op één locatie. De laatste paar jaren was dat bij Fikkersdries van Vitens in Driel.